Author

FABEL RETIEF REEKS - DIE VERMISTE MEISIE

Fabel Retief het sy bynaam verwerf deur die fabelagtige bekwaamheid waarmee hy die ingewikkeldste sake opgelos het toe hy nog in die Suid Afrikaanse Speurdiens was. Nou het hy afgetree om op sy familie erfplaas te gaan boer, maar sy verlede wil hom maar nie met rus laat nie. Die geval van Die Vermiste Meisie lei hom na ’n avontuur wat hoë eise stel aan sy reputasie as ’n speurder wat fyn kan dink en vinnig kan handel.

#fabelretiefstories