Author

SAHARA AVONTUUR REEKS - DIE BLOEDBAD VAN GORAS

Igor Berthold is so rats soos ’n duiker. Hy doen dit vinnig en hy doen dit deeglik. Hy het sy spiere saamgespan en met ’n snelle, kragtige beweging slinger hy sy liggaam vorentoe en half skuins. Toe Fritz Mundt met die mes steek, steek hy deur die lug. Sy gevangene het eenvoudig soos mis voor hom verdwyn.

Fritz los ’n harde uitroep en Teuns bring sy perd onmiddellik tot stilstand.

Maar dit is te laat. Berthold het hier omtrent twee tree van die perd af grond gevat en hy het hande-viervoet gehardloop en toe holderstebolder van die duin getuimel, waar hy nou afrol soos ’n karkoer. Hy het eenvoudig sy liggaam dubbel gevou, sy hande saamgevat onder sy knieë, sodat hy ’n bondel geword het en so rol hy die duin af. Onderwyl die manne nog daarbo na hom rondsoek, het hy reeds die voet van die duin bereik, opgespring en hy loop vir al wat hy werd is na die volgende duin, in die rigting van sy kommando.

#saharawoestynstories