Author

SAHARA AVONTUUR REEKS - DIE GEHEIM VAN FORT LAVAL

Die mes vlieg vinnig. Dit vlieg met groot krag want Teuns het dit met mening geslinger.

Die uitwerking is droewig, selfs aaklig en finaal. Die lem tref vir Du Bois hoog in sy bors. Met ’n klein patetiese uitroep gryp hy daarna met al twee sy hande. Hy probeer dit uitruk, maar hy het nie die krag nie. Die lem het deur sy borsbeen gedring tot in sy hart.

Met ’n lang sug stort die majoor vooroor van die stoel af en nog voordat hy die grond tref, val hy in die uitgestrekte arms van Teuns Stegmann. Teuns hardloop dadelik met hom na die slaapkamer. Toe hy hom op die klipvloer neerlê, is Julien du Bois reeds dood. Met een vinnige swaai ruk hy die mes uit die man se bors en toe stoot hy die lyk onder die katel in. Hy stoot dit diep onder die katel in tot agter teen die muur. Toe kom hy orent en hy voel duiselig en mislik. Sy ingewande bewe en hy kyk met afsku na die mes.

#saharawoestynstories