Author

DIE MARSMANNE GRYP IN - SIMON RAND REEKS

Hierdie keer voer Simon Rand se verbete stryd teen die Breinduiwels hom tot baie ver in die ruimtes van die heelal in. Met ’n nuwe uitvinding van sy vriend, dr. Kramer, beweeg hy teen die snelheid van lig deur die ruimte. Hy ontdek nuwe bomenslike kragte in homself, maar hy loop hom ook vas teen kragte waarteen hy nie opgewasse is nie.

En toe die Marsmanne besluit om op die aarde te kom ingryp, bevind Simon en sy vriende hulle werklik in ’n ernstige penarie totdat hulp uit ’n baie verafgelee hoekie van die sterrehemel opdaag.

#SimonRandReeks